ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

นายแพทย์บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17.00-20.00 น.
เสาร์ 13.00-14.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ