ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดลฤดี  ศิรินิล

แพทย์หญิงดลฤดี ศิรินิล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา วุ้นตาและจอประสาทตา
รายละเอียด :
-

-

Schedule
Date Time
เสาร์ (2,4) 13.00 -16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ