ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพรดา   อภิธนังศิริ

แพทย์หญิงพรดา อภิธนังศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ