ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ชนินทร  จารุพงศ์ประภา

นายแพทย์ชนินทร จารุพงศ์ประภา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลกรรมกระดูกสันหลัง
รายละเอียด :
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2551 แพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พยาบาล
- พ.ศ. 2558 ศัลยกรรมกระดูก Orthopedic คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  09.00 - 12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ