ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงรจนา  วัฒนรังสรรค์

แพทย์หญิงรจนา วัฒนรังสรรค์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร  08.00-17.00 น.
พุธ  08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-17.00 น.
ศุกร์  08.00-17.00 น.
เสาร์  08.00-17.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1440-1441 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ