ภาษา

ข่าว

คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2567

18 มกราคม 2567

คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567  คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2567
ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ประกอบด้วย นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์
, พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล และบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่
โดยมี รศ.นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะ ให้การต้อนรับในการตรวจประเมินการให้บริการในครั้งนี้
 
 

image