ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
 
วันที่ 12 เมษายน 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2567 
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและแสดงถึงความเคารพกตัญญู โดยมี รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหาร
เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย  ประจำปี 2567