ภาษา

ข่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

22 มกราคม 2558
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น