ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ตรวจสุขภาพยามเช้า

ทานอาหารเช้าแล้วก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ราคา : เริ่มต้น 2,690 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

download file