ภาษา

ประชาสัมพันธ์

ผ่าตัดผ่านกล้อง ลดขนาดกระเพาะอาหาร แบบ Gastric Sleeve

30 พฤศจิกายน 2565

ผ่าตัดผ่านกล้อง ลดขนาดกระเพาะอาหาร แบบ Gastric Sleeve