ภาษา

สมัครงาน

พนักงานขับรถกอล์ฟ (KH-RAM)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถกอล์ฟ (KH-RAM)
หน้าที่รับผิดชอบ : - เพื่อรับส่งผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระหว่างลานจอดรถและอาคารโรงพยาบาลด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- บำรุงรักษา และเตรียมรถกอล์ฟให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *