ภาษา

ข่าว

เสริมความสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

9 กุมภาพันธ์ 2567

เสริมความสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

เมื่อเวลา 09.09 น. คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง นำโดย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง พร้อมด้วย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประกันสังคม , พว.วัลลภา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ คุณญาณิศา มันตลัมพะ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ร่วมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ กราบไหว้สักการะพระพรหมและศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน