ภาษา

ข่าว

ส่งมอบความรักในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ 2567

ส่งมอบความรักในวันวาเลนไทน์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ส่งมอบความรักในวันวาเลนไทน์ นำโดย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประกันสังคม พร้อมด้วย พว.วัลลภา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, คุณปริศนา ดาณีสมัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และคุณญาณิศา มันตลัมพะ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ นำช็อกโกแลตรูปหัวใจมอบให้แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อส่งมอบความรัก และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ให้ทางโรงพยาบาลได้ดูแล