ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และขดลวด
หายห่วง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ขอแนะนำแพ็กเกจ
 
 
_____________________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกอายุรกรรม
โทร.02-339-0000 ต่อ 2051 - 2052

 ราคา : 36,500 บาท


วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2567