ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนโรค มือ เท้า ปาก

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ในการฉีดนั้นเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มแรกเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากแล้ว สามารถฉีดได้แต่จะต้องหายจากโรคก่อนและต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือแพ้ยา และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซี

 โปรแกรมวัคซีนป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก 1 เข็ม ราคา 3,500 บาท
 โปรแกรมวัคซีนป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก 2 เข็ม ราคา 6,500 บาท

 

 ราคา : 3500-6500 บาท


วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2568