ภาษา

ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI

1 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
Joint Commission International (JCI)
ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้มารับบริการจะได้รับบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล