ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
“สร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยง”
ราคา 650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจทำความสะอาดหู

หู คอ จมูก
-
ราคา 1,800-2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

เอกซเรย์ทันตกรรม ระบบดิจิตอล 3 มิติ

ศูนย์ทันตกรรม
3D Digital X-Ray
ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส 3 ชนิด

ศูนย์อายุรกรรม
Covid-19 - ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A,B - RSV
ราคา 950 - 1,150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Mammogram Breast Lady

ศูนย์อายุรกรรม
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ราคา 3,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจลดปวดโดยนักกายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด
-
ราคา 2,500-5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไต เส้นเลือดธรรมชาติ

ศูนย์ไตเทียม
ผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไต เส้นเลือดธรรมชาติ
ราคา 20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ศูนย์ตรวจสุขภาพ OPD PREMIUM

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
-
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคม

ศูนย์ประกันสังคม
มาตรา 33 และ 39 (สิทธิประกันสังคม) *ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคา *ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567