ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

skin prick test ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง

-
แพ็กเกจภูมิแพ้ในอาหาร
ราคา 1,400-2,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

skin prick test ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพ็กเกจภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ
ราคา 2,700-3,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

skin prick test ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพ็กเกจภูมิแพ้ในอากาศ
ราคา 1,700-2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์กุมารเวชกรรม
สำหรับอายุ 4-60 ปี
ราคา 4,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์
ราคา 17,900-21,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ชนิดรุนแรงจากเชื้อไวรัส EV71
ราคา 3,700-6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
-
ราคา 2,700-8,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ทำแผลราคาประหยัด

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
-
ราคา 500-1,100 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567