ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
FOR...LADY
ราคา 1,000-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(สิทธิประกันสังคม)
ราคา 60,000-70,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร (สิทธิเงินสด)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(สิทธิเงินสด)
ราคา 247,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุต่ำกว่า 50 ปี

ศูนย์อายุรกรรม
สิทธิประกันสังคม
ราคา 450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป

ศูนย์ประกันสังคม
(สิทธิประกันสังคม) *ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคา *ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

หู คอ จมูก
(สิทธิเงินสด)
ราคา 12,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ศูนย์ประกันสังคม
(สิทธิประกันสังคม) *ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคา *ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ศูนย์อายุรกรรม
สำหรับผู้สูงอายุ
ราคา 13,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567