ภาษา

เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

1. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาล HA
 
 
2. รางวัลผลประกอบการยอดเยี่ยม ของเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ทั้ง 7 สาขา (2 ปีซ้อน) 
 
 
3. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 4 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ 2553- พ.ศ 2556)
 
 
 
4. รางวัลความเป็นเลิศระดับเพชร ประจำปี 2556 ประเภทห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางาน ที่จะไปทำงานต่างประเทศ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข