ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยนั้น สามารถทำให้คุณรู้ถึงสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างทันท่วงที หัตถการภายในศูนย์หัวใจ จี้ไฟฟ้าหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การใช้บอลลูน ถ่างขยายหลอดเลือด รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ศูนย์สุขภาพ

การหมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ครั้ง จะช่วยให้เราทราบถึงสุขภาพร่างกายของเราได้ รวมทั้งความ ผิดปกติที่เพิ่งเกิดขึ้นจะได้รักษา ได้ทันการณ์ ก่อนที่จะลุกลามร้ายแรง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพเด็ก

คลินิกเด็ก ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นและผู้ป่วยวิกฤติ ตลอดจนถึงการรักษาโรคเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชม. โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมทีได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และเฉพาะสาขา

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก

ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้มีปัญหาด้านผิวหนัง หรือมีความต้องการดูแลด้านความงามของผิวพรรณเป็นพิเศษ โดยทีมแพทย์ผิวหนัง ให้คำปรึกษา ทำอย่างไรให้อายุมากขึ้นอย่างมีความสุข ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค แพทย์ผิวหนัง-ฟื้นฟูสุขภาพ และบริการศัลยกรรมความงาม โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดบริการรักษา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ สตรี ไม่ว่าจะเป็นสตรตั้งครรภ์ สตรีทั่วไป หรือ สตรีวัยทอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ รักษาอาการเจ็บป่วยและให้ คำปรึกษา ที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างกระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท ต่างๆ