ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เเพทย์หญิงกชกร สันติมาลาพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : โสต สอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญ : แพทย์ประจำศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตเเพทย์ชายขวัญเทพ วงศ์วานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงขวัญใจ ทศศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ครองราษฎร์ ชมพูราษฎร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

เเพทย์หญิงจรรยา สุขวงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์วินิจฉัยโรค
ความชำนาญ : รังสีเเพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

เเพทย์หญิงจรรยา ตรีกริชวัฒนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
ความชำนาญ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชัยชาญ ธเนศสกุลวัฒนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางสูติ-นรี รักษา ผ่าตัด วัยทองชาย-หญิง สุขภาพทางเพศ
ตารางการออกตรวจแพทย์