ภาษา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537  โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัท “โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท ประกอบด้วยแพทย์ กลุ่มพยาบาลและนักธุรกิจ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัทบางกอกฮอสปิตอล ในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์” บริหารงานโดยนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)และมีนายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร เป็น กรรมการผู้อำนวยการ
 
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง  มีขนาด 200 เตียง และมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่เศษ เปิดให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง 
 
Hospital you can trust.....โรงพยาบาลที่คุณวางใจ