ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

เมื่อไหร่ควรตรวจคัดกรองมะเร็ง ?

เมื่อไหร่ควรตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็ง?

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง  เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่าง ๆ เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้น  การตรวจคัดกรองมะเร็งจะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกันหากมีการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกเริ่มจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเป็นมะเร็งในอัตราที่สูง

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรกถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ