ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ตรวจคัดกรองความเสี่ยง มะเร็งปอด

มะเร็งปอด
มักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะเริ่มแรก
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง ไม่ต้องรอ!!
ใครบ้าง??
ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
ผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ▪️ ผู้ที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่
▪️ ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด โดยต้องเป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปและไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งใดๆ มาก่อน
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ▪️ ผู้ที่สูบบุหรี่จัด มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
▪️ ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับสารพิษ
▪️ ผู้ที่มีประวัติโรคปอดเรื้อรัง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ