ภาษา

ข่าว

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และรพ.แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทำความร่วมมือจัดกิจกรรม DOCTOR EXPERT SEMINAR เสวนาวิชาการทางการแพทย์

29 สิงหาคม 2566

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และรพ.แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทำความร่วมมือจัดกิจกรรม DOCTOR EXPERT SEMINAR เสวนาวิชาการทางการแพทย์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ทำความร่วมมือจัดกิจกรรม DOCTOR EXPERT SEMINAR
เสวนาวิชาการทางการแพทย์
โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์เฉพาะทาง และเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์มาแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจในการสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือทางด้านการแพทย์ และการเตรียมความพร้อมส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ