ภาษา

ข่าว

ภาพบรรยากาศภายในงาน Breast Cancer Awareness รู้จักมะเร็งเต้านม ภัยร้ายตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้

8 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศภายในงาน Breast Cancer Awareness รู้จักมะเร็งเต้านม ภัยร้ายตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้

ภาพบรรยากาศภายในงาน
Breast Cancer Awareness รู้จักมะเร็งเต้านม
ภัยร้ายตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
โดยภายในงานได้มีการจัดเสวนาแนะนำด้านสุขภาพ "เต้านม" โดยแพทย์เฉพาะทาง
พญ.ยงสุดา ฉัตรสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม เสวนาหัวข้อ "ภัยของมะเร็งเต้านม"
พญ.มาลินี เชื้อสะอาด รังสีแพทย์ อนุสาขาวินิจฉัยเต้านม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เสวนาหัวข้อ "ประโยชน์ของการ X-ray เต้านม"
นพ.เอกภพ กิตติวรากูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม เสวนาหัวข้อ "ศัลยกรรมเต้านม"
และกิจกรรมออกบูธศูนย์ตรวจรักษาต่างๆ พร้อมโปรโมชั่นตรวจสุขภาพให้ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง