ภาษา

ข่าว

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

22 กันยายน 2566

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
นำโดย นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
นพ.วิษณุ รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
และเจ้าหน้าที่พยาบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง