ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์