ภาษา

ข่าว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย มอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566

18 ธันวาคม 2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย มอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย มอบรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566
ระดับประเทศปีที่ 2 ให้แก่บริษัทศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์จังหวัดเชียงราย
เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งผลให้ลูกจ้างมีความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป