ภาษา

ข่าว

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 มกราคม 2567

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่  ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567