ภาษา

ข่าว

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 31 ปี ณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์

10 มกราคม 2567

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 31 ปี ณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์

ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 31 ปี ณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์
ในโอกาสนี้ถือเป็นพิธีทำบุญวันคล้ายวันครบรอบการเปิดดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ศรีบุรินทร์ที่เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 10 มกราคม 2535 โดยมีการจัดพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพ่อแก่-แม่แก่ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ซึ่งยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร รวมไปถึงเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการและถึงแก่กรรมลง