ภาษา

ข่าว

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เชียงรายนิวส์กรุ๊ป และการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2567

20 มกราคม 2567

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เชียงรายนิวส์กรุ๊ป และการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2567

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไทย คุณเพชร วงค์ปาลี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เชียงรายนิวส์กรุ๊ป และการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2567

ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น