ภาษา

ข่าว

คุณพีท-กันตพร รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ม.มหิดล

2 มีนาคม 2567

คุณพีท-กันตพร รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ม.มหิดล

“พีท-กันตพร” รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ม.มหิดล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 
เข้ารับมอบรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยรางวัลดังกล่าว จัดพิธีมอบขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถ
ในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่แถวหน้าของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นต้นแบบของศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษาในปัจจุบัน
ทั้งนี้ โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อเป็นรางวัลที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติ รวมถึงผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นผู้ได้รับคัดเลือก