ภาษา

ข่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปีวันรำลึกถึงคุณหมอบริกส์

23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปีวันรำลึกถึงคุณหมอบริกส์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
นำโดยนพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และ นพ.วิษณุ รังษีชัชวาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปีวันรำลึกถึงคุณหมอบริกส์
ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย