ภาษา

ข่าว

พิธีทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ครบ 6 ปี

13 มีนาคม 2567

พิธีทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ครบ 6 ปี

 

เช้าวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ครบ 6 ปี
นำโดยนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์)
นายแพทย์วิษณุ รังษีชัชวาล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)
แพทย์หญิงทรงพร เสนากูล (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์)
คุณปฐมา สันติพิทักษ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
คุณณัฐณภัทร วัฒนเดชาสกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล)
พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล
ในการนี้มีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม ชั้น 2,
พิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย และศาลพระภูมิ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053-731-391
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ