ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

HPV DNA ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบค้นหาสายพันธ์ุ

 คุณเชื่อหรือไม่ว่า..."มะเร็งปากมดลูก" พบมากเป็นอันดับต้นๆ ในสตรีไทย!!
มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุสำคัญที่สุดได้แก่ ไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคก็ได้แก่ การฉีกขาด ของช่องคลอดในกรณีของผู้หญิงที่มีบุตรหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ การไม่รักษาสุขอนามัยบริเวณช่องคลอดหรืออวัยวะเพศของสามี การอักเสบและมีแผลที่ปากมดลูกและทิ้งไว้โดย ไม่ได้รักษา มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงการสูบบุหรี่และดื่มสุราก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน
Thin Prep + HPV DNA Test ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบละเอียด HPV DNA เป็นเทคนิคการตรวจด้านชีวโมเลกุลซึ่งช่วยหาสาเหตุ และป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะก่อนการเป็นมะเร็งส่งผลให้สามารถป้องกัน และรักษาได้หายขาดก่อนลุกลาม การตรวจด้วยวิธีนี้จึงให้ผลที่ดี และแม่นยำเป็นอย่างมาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
สอบถามโทร.053-910999 ต่อ 167,168,621
สอบถามโทร. 053-910-999 ต่อ 167,168,621

Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#KasemradSriburin #ตรวจมะเร็งปากมดลูก
#HPVDNA 

 ราคา : 2,350 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567