ภาษา

ประชาสัมพันธ์

ตารางออกตรวจคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทาง

20 กรกฎาคม 2566

ตารางออกตรวจคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทาง

ตารางออกตรวจคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทาง

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ