ภาษา

ประชาสัมพันธ์

รงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566

6 กันยายน 2566

รงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566
ไม่เกิน 100,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม
ในโอกาสนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
www.kasemrad.co.th/Sriburin
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ