ภาษา

ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม เลือกศรีบุรินทร์เป็นสถานพยาบาลหลัก

14 ธันวาคม 2566

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม เลือกศรีบุรินทร์เป็นสถานพยาบาลหลัก

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม เลือกศรีบุรินทร์เป็นสถานพยาบาลหลัก

เลือกประกันสังคมที่ศรีบุรินทร์ ดีอย่างไร ???
- ตรวจสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่าย ( ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน )
- ทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย
- มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา
- ห้องพักพิเศษเดี่ยว และห้องพักรวม 6 เตียง กว้างขวาง สะดวกสบาย
- ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเวลา
- การบริการแบบ One Stop Service ณ อาคารการุญเวช
 
พร้อมคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อ.แม่สาย
- คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เชียงแสน
 
 เริ่มเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม
****** ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 *******
 Scan QR Code นี้เพื่อลงทะเบียนได้เลย 
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ