ภาษา

ประชาสัมพันธ์

รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่

21 ธันวาคม 2566

รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่

" รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เป็นการบริการสำหรับตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป บริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน และบริการตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ
โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการถึงสถานประกอบการ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล
หากหน่วยงานใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 053-910999 ต่อ 3558
Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ