แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ด้วยโปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรม Infusion

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
โปรแกรม Infusion
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,000 - 6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพ็คเกจ Baby Vaccine Rota

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
แพ็คเกจ "Baby Vaccine Rota" โปรแกรมวัคซีน โรต้า สำหรับเด็ก ป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 2,200 / 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Gold

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Gold
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 19,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Silver

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Silver
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Junior

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Junior
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

CALCIUM SCORE

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
CALCIUM SCORE
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

Package ตรวจตาอย่างละเอียด ในราคาประหยัด

ศูนย์จักษุวิทยา
Package ตรวจตาอย่างละเอียด ในราคาประหยัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั่น Dual Yellow

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
โปรโมชั่น Dual Yellow
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561