ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรม คู่รัก

-
โปรแกรม สำหรับคู่รัก พร้อมราคาแพ็คเกจคู่


ราคา 2,000-3,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีน IPD ในเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีน IPD ในเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 4,500-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดแก้หมัน

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, แผนกห้องผ่าตัด
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 75,000-85,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

-
✅รายละเอียดตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม
และสิทธ์พิเศษบุตรของผู้ประกันตน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Botox & Filler

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Botox & Filler
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Aura-White

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Aura-White
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 750 - 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Beauty white & Detox

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Beauty white & Detox
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,200-6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 120,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564