ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910999 ต่อ 120, 121
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 1,150 -1,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส

ศูนย์กุมารเวช
IPD VACCINE BABY วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,990-9,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลมชักได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 4,099-7,399 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจส่องกล้อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
✅ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
✅ โทร. 053-910999 ต่อ 183
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 10,500 - 18,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจผ่าตัดแก้หมัน

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, แผนกห้องผ่าตัด
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 75,000-85,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

-
✅รายละเอียดตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม
และสิทธ์พิเศษบุตรของผู้ประกันตน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

อัลตร้าซาวด์ ULTRASOUND 4D

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชัดเจนทุกรายละเอียด กับพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 3,600.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565