ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

วัคซีนสำคัญ ! ก่อนท้องควรฉีด ป้องกันโรคร้าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ป้องกันโรคร้าย สร้างสุขภาพ ที่ดีให้แม่และลูก อันตรายจากการติดเชื้อหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 1,250.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
✅ เพราะ "ป้องกัน.. ดีกว่ารักษา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 650 บาท/เข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา ราคา 1,299 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

Package วัคซีนเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
สุขภาพที่ดีของลูกน้อย .. เริ่มต้นได้ที่วัคซีน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก สำหรับอายุ 6-15ปี

ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กสำหรับอายุ6-15ปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 2,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
✅ผ่าตัดลอกต้อเนื้อตา 16,700 บาท
✅ผ่าตัดต้อกระจก พับใส 37,000 บาท
✅ผ่าตัดต้อกระจก พับเหลือง 39,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก โทร. 053-910999 ต่อ 142
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 16,700 - 39,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

“ โรคปอดบวม ”

ศูนย์อายุรกรรม
“ โรคปอดบวม ” ป้องกัน... ดีกว่ารักษา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563