แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI

ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Infusion

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Infusion
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,000 - 6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Radio Frequency

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Radio Frequency
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,000-16,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
คลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 37,500-52,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

V-shape & Buffet Mask

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
V-shape & Buffet Mask
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,500-7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 4,999 - 8,799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ คร่าชีวิต หญิงไทย เป็นลำดับต้นๆ ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีน HPV
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 2,500 , 3,500 , 4,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 3 แบบเพื่อทุกช่วงอายุ

ซิลเวอร์ แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
ทุกเพศ เป็นพื้นฐานการตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
และการดูแลสุขภาพโดยคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โกล แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี
ทุกเพศเป็นการตรวจสุขภาพ เพื่อหาความผิดปกติของ
ร่างกายทั้งภายในและภายนอกโดยคำแนะนำจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

แพลตตินั่ม แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี โดยแยก
ออกเป็น ชาย หญิง เป็นการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 1,800 , 3,800 , 9,000 , 9,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แผนกตรวจสุขภาพ
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด คร่าชีวิตหญิงไทยเป็น อันดับ 1
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562