ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI
Diabete Test + ABI Test
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต (Kidney Function Test)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
✅โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพ รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910999 ต่อ 167, 168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,000 - 10,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของลูกหลานอย่างใกล้ชิด
✅ และสามารถพามาตรวจหาเชื้อไวรัส RSV หรือฉีดวัคซีนเสริม IPD
✅ ป้องกันปอดอักเสบได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย โทร.053-910999 ต่อ 120, 121
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 1,150 -1,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package วัคซีนสำหรับลูกน้อย

ศูนย์กุมารเวช
Package วัคซีนสำหรับลูกน้อย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส

ศูนย์กุมารเวช
IPD VACCINE BABY วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,990-9,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 4,099-7,399 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจส่องกล้อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
✅ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
✅ โทร. 053-910999 ต่อ 183
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 10,500 - 18,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-
ลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี


ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564