ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

V-shape & Buffet Mask

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
V-shape & Buffet Mask
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,500-7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910999 ต่อ 120, 121
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,250 - 8,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️โทร. 053-910999 ต่อ 142
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 16,700 - 42,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

บัตรสมาชิก Silver

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Silver
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

บัตรสมาชิก Platinum

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Platinum
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 32,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI
Diabete Test + ABI Test
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565