ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรม คู่รัก

-
โปรแกรม สำหรับคู่รัก พร้อมราคาแพ็คเกจคู่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี


ราคา 2,000-3,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีน IPD ในเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีน IPD ในเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 4,500-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Health check today for healthy life tomorrow

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 1,990-9,790 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดแก้หมัน

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, แผนกห้องผ่าตัด
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 75,000-85,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

-
✅รายละเอียดตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม
และสิทธ์พิเศษบุตรของผู้ประกันตน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

อัลตร้าซาวด์ ULTRASOUND 4D

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชัดเจนทุกรายละเอียด กับพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 3,600.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

บัตรสมาชิก Gold

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Gold
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 22,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Botox & Filler

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Botox & Filler
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564