แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Package ทำแผลราคาประหยัด

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
Package ทำแผลราคาประหยัด
Package ทำแผลเล็ก 4 ครั้ง 2,300.-
Package ทำแผลใหญ่ 5 ครั้ง 4,500.-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 2,300 / 4,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

สมัครสมาชิก Smart Life Card

-
สมัครสมาชิก Smart Life Card พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา เริ่มต้นที่ 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 199,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2018

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2018 สำหรับคู่รักโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 5,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพ็คเกจตรวจตาเด็กอย่างละเอียด

ศูนย์จักษุวิทยา
แพ็คเกจ "ตรวจตาเด็กอย่างละเอียด" สำหรับเด็กวัยเรียน และเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยเครื่อง Slit Lamp Biomicroscope
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

CT SCAN CT COLONOSCOP

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
CT SCAN CT COLONOSCOP การตรวจดูภายในลำไส้ใหญ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 11,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

CT SCAN CTA CORONARY ARTERY

คลินิกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด
CT SCAN CTA CORONARY ARTERY
เพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 14,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั่นธนาคาร

-
โปรโมชั่นธนาคาร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 1,099, 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561