ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Package ทำแผลราคาประหยัด

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดทำแผลราคาประหยัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 550 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ราคาพิเศษ
✅ชาย 2,800 บาท
✅ หญิง 3,000 บาท
หรือซื้อแพ็คคู่ เพียง 5,000 บาท เท่านั้น
ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร 053-910999 ต่อ 167, 168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,800 - 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

ผ่าตัดริดสีดวง

-
มีเลือดสดปนออกมากับอุจจาระ, สังเกตุว่ามีติ่งเนื้อยื่นออกมาจากทวารหนักขณะถ่ายอุจจาระ, มีอาการเจ็บทวารหนักโดยเฉพาะตอนขับถ่าย, คลำเจอก้อนเนื้อบริเวณทวารหนัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 49,000.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนไอพีดี IPD

ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนไอพีดี IPD
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 2,500-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI
Diabete Test + ABI Test
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต (Kidney Function Test)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองตา

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
หากสายตาคุณเริ่มมีปัญหา ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ด้วย แพคเกจตรวจคัดกรองตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยง โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1,990.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

ต้อกระจก

ศูนย์ดวงตาและเลสิก, ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
สัญญาณเตือน ต้อกระจก ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563