ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
Digital Mammogram + Ultrasound
วินิจฉัยได้ผลแม่นยำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,000 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

อัลตราซาวด์ 4 มิติ

ศูนย์สูติ-นรีเวช
อัลตราซาวด์ 4 มิติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่อายุ50ปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่อายุ50ปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,199 - 3,690 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมฝังเข็ม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฝังเข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2020

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2020
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564