ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลมชักได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 7,000-9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ราคาห้องพัก

-
Room Service
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
Digital Mammogram + Ultrasound
วินิจฉัยได้ผลแม่นยำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,000 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567