ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต (Kidney Function Test)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจทำแผล

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ทำแผลราคาประหยัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 420-1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,000 - 14,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910999 ต่อ 120, 121
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 1,150 -1,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส

ศูนย์กุมารเวช
IPD VACCINE BABY วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,990-9,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลมชักได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 4,099-7,399 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจส่องกล้อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
✅ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
✅ โทร. 053-910999 ต่อ 183
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 10,500 - 18,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

package skin prick test

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 1,200-3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565