แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

บัตรสมาชิก Silver

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Silver
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ผ่าตัดสร้างหลอดเลือดในชั้นผิวหนัง

ศูนย์หัวใจ
ผ่าตัดสร้างหลอดเลือดในชั้นผิวหนัง
หลังทำสามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องนอน รพ.
ข้าราชการเบิกตรง
19000 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 19,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Package ทำแผลราคาประหยัด

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดทำแผลราคาประหยัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

บัตรสมาชิก Junior

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Junior
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

บัตรสมาชิก Platinum

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Platinum
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 32,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI
Diabete Test + ABI Test
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต (Kidney Function Test)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562