ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรค เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรค เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 6,500,12,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 1,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์)

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 3,600,5,999,13,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนสำคัญ ! ก่อนท้องควรฉีด ป้องกันโรคร้าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ป้องกันโรคร้าย สร้างสุขภาพ ที่ดีให้แม่และลูก อันตรายจากการติดเชื้อหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 1,250.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา ราคา 1,299 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์สุขภาพ
เหมาะกับใคร
- ไม่ได้งดน้ำและอาหารมาล่วงหน้า
- ไม่สามารถตรวจสุขภาพช่วงเช้าได้
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร 053-910999 ต่อ 167
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 1,990 - 3,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

อัตราค่าบริการศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ทำฟันปลอม ครอบฟัน รักษาคลองรากฟัน อุดปิดช่องฟันห่าง ทำฟันเขี้ยว ฟอกสีฟัน โทร.053-910999 ต่อ 126
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา เริ่มต้นที่ 200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

“ โรคปอดบวม ”

ศูนย์อายุรกรรม
“ โรคปอดบวม ” ป้องกัน... ดีกว่ารักษา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562