แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Beauty white & Detox

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Beauty white & Detox
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,200-6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

เด็กตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
เด็กตัวเหลือง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ทำเส้นฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
ทำเส้นฟอกไต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
การเก็บชิ้นเนื้อเพื่ือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา Core Needle Biopsy (CNB)
แผลเล็ก เจ็บน้อย วินิจฉัยได้ผลแม่นยำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

-
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ราคา คลอดปกติ และ ผ่าคลอด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 34,500.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

อัลตราซาวด์ 4 มิติ

ศูนย์สูติ-นรีเวช
อัลตราซาวด์ 4 มิติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจจอประสาทตา

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ตรวจจอประสาทตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ฝังเข็ม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ฝังเข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562