แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 4,099-7,399 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Platinum

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Platinum
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 29,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

botox

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
บอกลาริ้วรอย ยกกระชับใบหน้าด้วย โปรโมชั่นโบท็อกซ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,750 - 15,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

Package วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Package วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 5,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมฟื้นฟูหลอดเลือด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฟื้นฟูหลอดเลือด Chelation Therapy
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจเช็คความผิดปกติลูกน้อยในครรภ์โดยการเจาะเลือด

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ตรวจเช็คความผิดปกติลูกน้อยในครรภ์โดยการเจาะเลือด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา เริ่มต้นที่ 8,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

คัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
คัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การตรวจด้วยวิธีการหนีบเยื่อบุโพรงมดลูก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-Dose CT

รังสีวิทยาทั่วไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-Dose CT
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 8,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561