ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Beauty white & Detox

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Beauty white & Detox
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,200-6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 120,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 - 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
การเก็บชิ้นเนื้อเพื่ือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา Core Needle Biopsy (CNB)
แผลเล็ก เจ็บน้อย วินิจฉัยได้ผลแม่นยำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

-
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ราคา คลอดปกติ และ ผ่าคลอด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 34,500.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,000 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563