แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
มะเร็งกระเพาะอาหาร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2019

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2019
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,200 - 8,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ฝากครรภ์Antenatal care

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝากครรภ์Antenatal care
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 15,900-17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก Healthy Children สำหรับเด็กอายุ 2-14 ปี

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของลูกตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๙๙๐ / ๒๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจ คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ศูนย์สูติ-นรีเวช
รู้รอบด้านต้านภัยมะเร็ง
มะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย
มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็น อันดับ 2 ของผู้หญิงไทย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 4000 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2562

Package คัดกรองมะเร็งสตรี - บุรุษ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก
เลือกตรวจอย่างมั่นใจด้วย
Package คัดกรองมะเร็งสตรี - บุรุษ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 2200 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2562