แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

วัคซีน บาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดวัคซีน บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
คลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 37,500-52,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

V-shape & Buffet Mask

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
V-shape & Buffet Mask
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,500-7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ คร่าชีวิต หญิงไทย เป็นลำดับต้นๆ ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีน HPV
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 2,500 , 3,500 , 4,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 3 แบบเพื่อทุกช่วงอายุ

ซิลเวอร์ แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
ทุกเพศ เป็นพื้นฐานการตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
และการดูแลสุขภาพโดยคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โกล แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี
ทุกเพศเป็นการตรวจสุขภาพ เพื่อหาความผิดปกติของ
ร่างกายทั้งภายในและภายนอกโดยคำแนะนำจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

แพลตตินั่ม แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี โดยแยก
ออกเป็น ชาย หญิง เป็นการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 1,800 , 3,800 , 9,000 , 9,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แผนกตรวจสุขภาพ
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด คร่าชีวิตหญิงไทยเป็น อันดับ 1
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมฝากครรภ์สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ จัดทำ โปรแกรมฝากครรภ์สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา ราคา 1,299 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562