ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 4,999 - 8,799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา ราคา 1,299 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ฉีดวัคซีนให้ลูกรัก ของคุณได้แล้ววันี้ที่
ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร.053-910999 ต่อ 120,121,091-8509555
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,250 - 8,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
✅ผ่าตัดลอกต้อเนื้อตา 16,700 บาท
✅ผ่าตัดต้อกระจก พับใส 40,000 บาท
✅ผ่าตัดต้อกระจก พับเหลือง 42,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก โทร. 053-910999 ต่อ 142
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 16,700 - 42,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

“ โรคปอดบวม ”

ศูนย์อายุรกรรม
“ โรคปอดบวม ” ป้องกัน... ดีกว่ารักษา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

บัตรสมาชิก Silver

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Silver
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

บัตรสมาชิก Platinum

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Platinum
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 32,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564