แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ฝากครรภ์ Premium

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝากครรภ์ Premium ฟรี อัลตร้าซาวด์ 4D 1 ครั้ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 19,900.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

คอร์สทำหน้า ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมพลาสติก

ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก
ราคาคอร์สทำหน้า
ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมพลาสติก
ราคา 999 - 5,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายตรง ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมพลาสติก
โทร. 053-910-999 ต่อ 155,3604
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 999 - 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชาย-หญิง สำหรับผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย ตั้งแต่ วันนี้ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๒,๘๘๘ บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG

ศูนย์หัวใจ
ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 35,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 9,000-26,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Pre-marriage check up program
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 2,653-3,153 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีน บาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดวัคซีน บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Dual Yellow

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Dual Yellow
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562