ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่อายุ50ปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่อายุ50ปี
ราคา 16900-12500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝังเข็ม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฝังเข็ม
ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจหาเชื้อต้นเหตุโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ตรวจหาเชื้อต้นเหตุโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ราคา 990-1090 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2023

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2023
ราคา 2,000-4,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ
ราคา 1,200 - 3,150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program
ราคา 3,500 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
ราคา 2,200 - 8,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567