ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2023

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2023
ราคา 2,000-4,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ
ราคา 1,200 - 3,150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program
ราคา 3,500 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
ราคา 2,200 - 8,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฝากครรภ์ Antenatal care

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝากครรภ์ Antenatal care
ราคา 15,500-17,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจสลายนิ่วด้วยคลื่น ESWL

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
แพ็กเกจสลายนิ่วด้วยคลื่น ESWL
ราคา 70,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมส่องกล้องดูโพรงมดลูก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมส่องกล้องดูโพรงมดลูก
ราคา 35,900-42,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจเบาหวาน (Diabete)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์เบาหวาน
ห่วงใย ใส่ใจ ด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับ คนที่เป็นเบาหวาน
ราคา 1,859 - 2,989 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567