ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมกายภาพบำบัด Physical Therapy

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดปวด คอ-บ่า อาการปวดเรื้อรัง
ราคา 1,000 - 6,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Package Long Covid-19

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เช็คความแข็งแรงของร่างกายหลังหายป่วยจาก Covid ด้วย Package Long Covid-19
ราคา 990-11,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน มือ เท้า ปาก

ศูนย์กุมารเวช
-
ราคา 3,000-5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดปวด พื้นฐาน

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดปวด พื้นฐาน ด้วยเครื่องนวดไฟฟ้า และการประคบร้อน
ราคา 600 - 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดปวด ฉับพลัน

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดปวด ฉับพลัน รักษาด้วย Laser การรักษาด้วยความเย็น / ร้อน / นวดไฟฟ้า
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดข้อไหล่ติด

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์กายภาพบำบัด
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดข้อไหล่ติด
ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้

ศูนย์กุมารเวช
-
ราคา 1,700-3,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตัดผังผืดใต้ลิ้น

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจตัดผังผืดใต้ลิ้น
ราคา 3,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 MIS-C

-
สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี
ราคา 1,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567